Logitech G27 ใหม่กว่า พร้อมความสามารถที่มากขึ้น

มาแล้วจอยพวงมาลัยรุ่นใหม่ล่าสุด Logitech G27 ผู้มาแทน G25 ซึ่งก่อนหน้านี้ขึ้นหิ้งไปแล้วว่าเป็นจอยพวงมาลัยที่ดีที่สุดในโลกตัวนึง (แล้วแพงสุดๆ เช่นกัน) สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ lcd บอกช่วงจังหวะการเข้าเกียร์ ทำให้สามารถเข้าเกียร์ได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่ง LED จะอยู่บริเวณใกล้ๆ กริปเปลี่ยนเกียร์ รวมถึงปุ่มที่พวงมาลัย เพิ่มขึ้นมาอีกสองปุ่ม (ของเดิมสี่ปุ่ม) และสามารถโปรแกรมได้มากกว่าเดิม และมีมอเตอร์สำหรับระบบ force feedback สองตัว

ราคาที่กำหนดไว้คือ $299.99 (ราคาประมาณ 10,500 บาท)

ผมหวังว่า G25 ราคาคงลงมาพอสมควร จะได้สอยมาเล่นสักที 😛

Source : Gizmodo , Logitech

One Reply to “Logitech G27 ใหม่กว่า พร้อมความสามารถที่มากขึ้น”

  1. ซื้อพวงมาลัยมาแล้วไม่รู้จะติดตั้งอย่างไรดี ลองแวะชมสินค้าของเราครับ

    Grid cockpit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *