Bioshock 2 – Multiplayer Trailer

trailer เปิดตัวโหมดผู้เล่นหลายคนของเกม Bioshock 2 ซึ่งภาคที่แล้วเป็นสิ่งที่ขาดหายไปแล้วมีหลายๆ คนเรียกร้องกันมาก ภาคนี้ผู้พัฒนาได้ใส่โหมดนี้มาให้แล้วเรียบร้อย โดยที่ในโหมดนี้ผู้เล่นจะสามารถใช้พลาสมิด (plasmid) เพื่อช่วยในทั้งด้านเทคนิคและการสู้ จะเป็นยังไงลองดูได้เลยครับ

Source : GameTrailers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *