เที่ยวป่า Amazon ผ่าน Google Street View

เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ทาง Google ได้ส่งอุปกรณ์เข้าไปเก็บภาพบางส่วนของแม่น้ำ Rio Negro ที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของบราซิล วันนี้ข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกนำมาประกอบรวมกันเรียบร้อยแล้ว Continue reading “เที่ยวป่า Amazon ผ่าน Google Street View”