Olympus PEN E-PL5, E-PM2 มาแล้วพร้อมข้อมูลราคา วันวางจำหน่าย

Olympus E-PL5ถึงคิวสำหรับแฟนๆ PEN กันแล้วเมื่อวันนี้ Olympus เปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ในตระกูล PEN ออกมาแล้วอีกสองตัวซึ่งเป็นรุ่นต่อมาของ E-PL3, E-PM1 ที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วให้เราได้เตรียมเงินกันอีกละ Continue reading “Olympus PEN E-PL5, E-PM2 มาแล้วพร้อมข้อมูลราคา วันวางจำหน่าย”