India มีแผนผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 100 GW ภายในปี 2030

พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ เป็นหนึ่งในหนทางการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ปัจจุบันยังมีการพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ ในด้านกำลังการผลิต รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้แผงรุ่นใหม่ ๆ นั้นมีประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้น ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์คือเป็นพลังงานสะอาด (อย่างน้อยก็ในตอนที่มันผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่) ข้อเสียคือเมื่อไม่มีแดดจำเป็นต้องมีรูปแบบการเก็บพลังงานไว้ในรูปแบบแบตเตอรี่ แต่ภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นการผลิตไฟฟ้าที่โลกเรากำลังจะมุ่งไปอนาคตอยู่ดี Continue reading “India มีแผนผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 100 GW ภายในปี 2030”