ผลการทดสอบ Intel Core i9 “แรงทะลุโลก”

ico_300px

เว็บไซต์สัญชาติโปแลนด์ pclab.pl ได้ทำการทดสอบ Intel Core i9 ตัวใหม่ล่าสุดในรหัส Gulftown หกแกน ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตระดับ 32 นาโนเมตร Continue reading “ผลการทดสอบ Intel Core i9 “แรงทะลุโลก””