Apple Watch Series 3 ขายได้ 3.5 ล้านเครื่องในไตรมาสที่ 2

เว็บไซต์ Canalys รายงานยอดขายของ Apple Watch Series 3 ออกมาพบว่าตลาดของ Smartwatch นั้นยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการแข่งขันในตลาดจะสูงขึ้นก็ตาม Continue reading “Apple Watch Series 3 ขายได้ 3.5 ล้านเครื่องในไตรมาสที่ 2”