ข่าว บทความที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN

ประชาคมอาเซียนมาแรงใน Wikipedia ประจำปีนี้

by on Dec.31, 2012 , under Technology - Internet

เว็บไซต์ Toolserver.org ได้แสดงข้อมูลที่เพจที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเว็บไซต์ Wikipedia.org ภายในปี 2012 ของแต่ละประเทศ (คลิกเข้าไปดูได้ทีนี่) โดยสำหรับประเทศไทยของเรานั้นสิบอันดับแรกเกินครึ่งล้วนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้งสิ้น (continue reading…)

Leave a Comment :, more...