Honda ยกเลิกการพัฒนาหุ่นยนต์ Asimo

ถ้ากล่าวถึงหุ่นยนต์ที่เดินสองขาได้ คงไม่มีใครไม่นึกถึง Asimo ที่อยู่กับเรากันมาอย่างยาวนาน ซึ่ง Asimo เปรียบได้เหมือนกับดั่งหน้าตาของ Honda ในด้านการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์รวมไปถึงเทคโนโลยีของบริษัทเองด้วย แต่ล่าสุดนั้น Honda ออกมาประกาศยุติการพัฒนาหุ่นยนต์ Asimo แล้ว Continue reading “Honda ยกเลิกการพัฒนาหุ่นยนต์ Asimo”