Intel โว Haswell ในโน๊ตบุ๊คประหยัดไฟกว่า 50%

อีกประมาณไม่ถึงหนึ่งเดือนซีพียูตระกูลใหม่ของ Intel อย่าง Haswell ก็จะออกวางจำหน่ายแล้วโดยจะเปิดตัวที่งาน Computex ช่วงเดือนหน้า ช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับ Haswell ออกมาเรื่อยๆ โดยข่าวนี้มาจากทาง Intel เองกล่าวว่าเจ้า Haswell ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊คนั้นจะทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องบนแบตเตอรี่ได้ยาวนานกว่าเดิมถึง 50% หรือเกือบเท่าตัวกันเลย เพราะเจ้า Haswell มีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งในตัวชิปเองและเมนบอร์ด เพราะนอกจากที่จะทำให้ซีพียูกินพลังงานต่ำโดยใช้ไฟเพียง 7W เท่านั้น (ของเดิม Ivy Bridge ใช้ไฟที่ประมาณ 10W) นอกจากนี้ส่วนใดที่ไม่จำเป็นบนเมนบอร์ดจะถูกหลอมรวมหรือตัดออกไปเลย เช่นเมนบอร์ดบางรุ่นอาจจะมีแรมติดมาบนเมนบอร์ดเพื่อให้ประหยัดพลังงานมากกว่าเดิม นอกจากนี้โหมด idle และ standby ของตัวซีพียูเองก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Continue reading “Intel โว Haswell ในโน๊ตบุ๊คประหยัดไฟกว่า 50%”