ข่าว บทความที่เกี่ยวข้องกับ Desktop Management

จัดระเบียบ icon บน desktop ของคุณด้วย Fences

by on Nov.16, 2009 , under Technology - Software

stardock_fence

ผมเชื่อได้ว่า Desktop ของหลายๆ ท่านคงจะเต็มไปด้วยไฟล์ หรือไอค่อนบนหน้าจอจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้ส่งผลในหลายๆ ด้านเช่น (continue reading…)

Leave a Comment :, , more...