จัดระเบียบ icon บน desktop ของคุณด้วย Fences

stardock_fence

ผมเชื่อได้ว่า Desktop ของหลายๆ ท่านคงจะเต็มไปด้วยไฟล์ หรือไอค่อนบนหน้าจอจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้ส่งผลในหลายๆ ด้านเช่น Continue reading “จัดระเบียบ icon บน desktop ของคุณด้วย Fences”