ข่าว บทความที่เกี่ยวข้องกับ DisplayPort Dual-Mode

VESA เปิดตัวมาตรฐาน DisplayPort Dual-Mode

by on Feb.01, 2013 , under Technology - Hardware

เหมือนว่ายุคของทีวีแบบ 4K จะเริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวัน เมื่อวันนี้ VESA หรือชื่อเต็มๆ คือ Video Electronics Standards Association ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานการเชื่อมต่อของวิดีโอได้ออกมาตรฐานรุ่นปรับปรุงของการเชื่อมต่อแบบ DisplayPort ออกมาแล้ว (continue reading…)

Leave a Comment :, , more...