VESA เปิดตัวมาตรฐาน DisplayPort Dual-Mode

เหมือนว่ายุคของทีวีแบบ 4K จะเริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวัน เมื่อวันนี้ VESA หรือชื่อเต็มๆ คือ Video Electronics Standards Association ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานการเชื่อมต่อของวิดีโอได้ออกมาตรฐานรุ่นปรับปรุงของการเชื่อมต่อแบบ DisplayPort ออกมาแล้ว Continue reading “VESA เปิดตัวมาตรฐาน DisplayPort Dual-Mode”