ข่าว บทความที่เกี่ยวข้องกับ Energy Saving

ปรับแต่ง Windows 7:#3 คอมพิวเตอร์หลับไม่ลงด้วย Insomnia

by on Jan.26, 2010 , under Technology - Software

ฟังก์ชั่น standby, turnoff monitor, hibernate เป็นฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้เราประหยัดพลังงานของคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้นโดยที่จะทำการปิดเครื่อง ปิดจอ หรือทำให้เครื่องอยู่ในสภาวะที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดเวลาเราไม่ได้ใช้งาน ซึ่งลูกเล่นเหล่านี้ทำให้เราลดค่าไฟลงไปได้อีกเยอะ (continue reading…)

Leave a Comment :, , more...