ปรับแต่ง Windows 7:#3 คอมพิวเตอร์หลับไม่ลงด้วย Insomnia

ฟังก์ชั่น standby, turnoff monitor, hibernate เป็นฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้เราประหยัดพลังงานของคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้นโดยที่จะทำการปิดเครื่อง ปิดจอ หรือทำให้เครื่องอยู่ในสภาวะที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดเวลาเราไม่ได้ใช้งาน ซึ่งลูกเล่นเหล่านี้ทำให้เราลดค่าไฟลงไปได้อีกเยอะ Continue reading “ปรับแต่ง Windows 7:#3 คอมพิวเตอร์หลับไม่ลงด้วย Insomnia”