Eye-Fi เตรียมออก SD Card รุ่นใหม่จุสองเท่า

Eye-Fi เป็นการ์ดหน่วยความจำ SD Card แบบพิเศษที่นอกจากที่จะเก็บข้อมูลตามปกติได้แล้วยังสามารถเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายไปยังตัวอุปกรณ์ที่รองรับเพื่อถ่ายโอนรูปได้ทันทีอีกด้วย Continue reading “Eye-Fi เตรียมออก SD Card รุ่นใหม่จุสองเท่า”