ข่าว บทความที่เกี่ยวข้องกับ Google Street View

เที่ยวป่า Amazon ผ่าน Google Street View

by on Mar.23, 2012 , under Technology - Other

เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ทาง Google ได้ส่งอุปกรณ์เข้าไปเก็บภาพบางส่วนของแม่น้ำ Rio Negro ที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของบราซิล วันนี้ข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกนำมาประกอบรวมกันเรียบร้อยแล้ว (continue reading…)

Leave a Comment :, more...