HDMI 2.0, 2.0a มาตรฐานสายสัญญาณในยุค UHD (4K)

hdmi-connector

 

จะว่าไปเวลาก็ผ่านไปประมาณสองปีแล้วตั้งแต่ HDMI 2.0 ออกสู่สายตาพวกเรา แต่ก็ไม่เคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เสียที ตอนนี้คิดว่า HDMI 2.0 น่าจะเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นไปกว่าเก่า เหตุผลเพราะปัจจุบันทีวีแบบ UHD (4K) ที่จำเป็นต้องใช้ HDMI 2.0 นั้นเริ่มมีราคาที่ถูกลงเรื่อย ๆ จากเมื่อก่อนแทบจะเอื้อมไม่ถึงกันเลย ตอนนี้เริ่มที่จะพอหาซื้อกันได้แล้วในราคาที่อาจจะไม่ได้แพงจนเกินไป ก็เลยเอาเรื่องมาตรฐาน HDMI 2.0 มาสรุปกันดีกว่า Continue reading “HDMI 2.0, 2.0a มาตรฐานสายสัญญาณในยุค UHD (4K)”