ข่าว บทความที่เกี่ยวข้องกับ Ice Cream

ไอศกรีมตุรกี

by on Aug.16, 2010 , under Other

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซื้อไอศกรีมตุรกีกลางเมืองอิสตันบูล ลีลาของคนขายนี่เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียว :p

Leave a Comment : more...