Imgburn อีกหนึ่งทางเลือกของโปรแกรมไรท์แผ่น

ผู้ใช้ Windows ส่วนมากผมเชื่อว่ามักจะคุ้นเคยกับการไรท์โปรแกรมโดยใช้ Nero Burning Rom หรือไม่ก็ Nero Express กันไม่มากก็น้อย ซึ่งส่วนมากโปรแกรมที่นำมาใช้งานกันนั้นก็จะมีทั้งแบบฟรี และไม่ฟรี (ก็คือเถื่อน) Continue reading “Imgburn อีกหนึ่งทางเลือกของโปรแกรมไรท์แผ่น”