Intel เตรียมออก Ivy Bridge รุ่นใช้พลังงานต่ำปีหน้า

ถึง CPU ตระกูล Ivy Bridge จะออกมาแล้วระยะเวลานึงจนเรียกว่าแฟนๆ มองข้ามไปถึง Haswell กันนู่นแล้ว แต่อินเทลก็ยังพัฒนาซีพียูรหัส Ivy Bridge อยู่ดี โดยต่อไป Intel กำลังจะมีแผนในการพัฒนาให้ Ivy Bridge นั้นกินไฟต่ำลงเหลือเพียงแค่ประมาณ 10 W เท่านั้น Continue reading “Intel เตรียมออก Ivy Bridge รุ่นใช้พลังงานต่ำปีหน้า”