WindySoft จับ Company of Heroes เป็นเกมออนไลน์

THQ ผู้ผลิตเกมชื่อดังและ Shanda ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศเกาหลีใต้ ประกาศความตั้งใจที่จะนำ Company of Heroes ซึ่งเป็นเกมวางแผนชื่อดังที่เรารู้จักกันดี มาแปลงให้กลายเป็นเกมออนไลน์ในชื่อ COHO (Company of Heores Online) Continue reading “WindySoft จับ Company of Heroes เป็นเกมออนไลน์”