BlackBerry 6 Sneak Peak

สำหรับสาวก BlackBerry นี่อาจเป็นสิ่งที่หลายท่านรอคอยกัน เหตุเพราะช่วงนี้ที่สหรัฐฯ มีงานของทาง RIM เองเป็นประจำทุกปีคืองาน WES ที่ปีนี้มีข้อมูลที่หลายคนอยากทราบคือระบบปฏิบัติการของ BlackBerry รุ่นใหม่ในเวอร์ชั่นที่ 6 นั่นเอง Continue reading “BlackBerry 6 Sneak Peak”