ข่าว บทความที่เกี่ยวข้องกับ Windows to Flashdrive

ลง Windows 7 ด้วย USB ได้ง่ายๆ ผ่านโปรแกรม WUDT

by on Dec.12, 2009 , under Technology - Software

WUDT

เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่อยากจะลง Windows 7 ผ่านแฟลชไดรฟ์ นอกจากโปรแกรม wintoflash ที่เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว (continue reading…)

1 Comment :, , more...

ลง Windows ผ่าน USB Flashdrive ง่ายๆ ด้วย WinToFlash

by on Aug.28, 2009 , under Technology - Software

wintoflash

ปัจจุบัน flashdrive ราคานั้นลดลงทุกๆ วัน หลายๆ คนจึงอยากจะเอาพวก Windows ต่างๆ ใส่ flashdrive เพื่อสะดวกในการติดตั้งเนื่องจากปัจจุบันเครื่องใหมๆ่ สามารถบูตจาก USB ได้ทั้งหมดแล้ว (continue reading…)

13 Comments :, , , , , more...