ข่าว บทความที่เกี่ยวข้องกับ Wireless Flash Drive

Flash Drive ไร้สายจาก Sandisk

by on Jul.26, 2013 , under Technology - Gadget

SanDisk Wireless Flash

SanDisk เปิดตัว Flash Drive ที่สามารถเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลแบบ Wireless ได้ออกมาสองรุ่น รุ่นแรกคือ Connect Wireless Flash ที่รองรับความจุตั้งแต่ 16 และ 32GB และ Connect Wireless Media ที่รองรับความจุ 32GB และ 64GB (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , more...