ข่าว บทความที่เกี่ยวข้องกับ Arduino

Super Mario Bros. บนจอ 64 pixel

by on Mar.16, 2010 , under Other


จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจับเกมที่เก่าอยู่แล้ว มาทำให้วิ่งอยู่บนสิ่งที่เก่ากว่านั้นไปอีก (continue reading…)

Leave a Comment :, , , more...