Mozilla อยากบีบเว็บให้เล็กลงผ่าน mozjpeg

เว็บไซต์ที่เราเข้าๆ กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ มากมาย และนับวันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่เพิ่มเข้ามาเพียบแต่จริงๆ แล้วส่วนประกอบส่วนใหญ่ที่ทำให้หน้าเว็บหนักและโหลดช้านั่นก็คือรูปภาพ Continue reading “Mozilla อยากบีบเว็บให้เล็กลงผ่าน mozjpeg”