Canon 5D Mark II Firmware (29.97 fps movie)

ข่าวที่แสนดีสำหรับผู้ใช้ Canon 5D Mark II ที่กำลังน้อยเนื้อต่ำใจในลูกเล่นด้านวิดีโอที่ดูแล้วรุ่นน้องอย่าง Canon EOS 7D ดูจะเหนือกว่าในทุกๆ ด้าน ขณะนี้แคนอนได้ออกเฟิร์มแวร์ตัวใหม่มาให้ชาวหนอนได้ชาบูและบูชากันแล้ว Continue reading “Canon 5D Mark II Firmware (29.97 fps movie)”