ข่าว บทความที่เกี่ยวข้องกับ Firepro S10000

AMD เปิดตัว AMD FirePro™ S10000 การ์ดจอแรงทะลุโลก

by on Nov.12, 2012 , under Technology - Hardware

ในโลกแห่งการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (High Performance Computing – HPC) แล้ว เราต้องยอมรับว่างานบางอย่างนั้นประสิทธิภาพของ GPU นั้นเหมาะกว่าที่จะนำมาคำนวณแบบซ้ำๆ และพร้อมกันหลายๆ ชุดข้อมูลมากกว่าซีพียูที่ถนัดการทำงานแบบเส้นตรงและหลากหลาย โดยเฉพาะการวิจัยต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้การคำนวณต่างๆ ซ้ำไปซ้ำมาเช่นวงการแพทย์ การพยากรณ์อากาศหรืออื่นๆ ฉะนั้น GPU จะเข้ามามีบทบาทตรงนี้มากกว่า CPU (continue reading…)

Leave a Comment :, , more...