ข่าว บทความที่เกี่ยวข้องกับ Intel Galileo

Intel Galileo บอร์ดทดลองคู่แข่ง Raspberry Pi

by on Oct.06, 2013 , under Technology - Hardware

Raspberry Pi ถือว่าเป็นบอร์ดทดลองสำหรับผู้ที่อยากจะทำฮาร์ดแวร์หรือพีซีขนาดเล็กๆ ขึ้นมาใช้งานเองที่ได้รับความนิยมกันอย่างมากในวงการ DIY และดูเหมือนจะผูกขาดอยู่ ณ ขณะนี้ โดยค่ายอื่นๆ ก็ต่างที่จะพยายามแซะเข้ามาในตลาดนี้เช่นกันโดยการออกบอร์ดในลักษณะที่คล้ายคลึงกันออกมา (และสามารถลง Linux ได้) (continue reading…)

1 Comment :, more...