วิธีใช้โปรแกรม Forward Port ง่ายๆ ด้วย UPnP

ปัจจุบัน ตั้งแต่อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ามาในประเทศไทย ลักษณะการต่ออินเตอร์เน็ตของบ้านเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ จากเมื่อก่อนเรานิยมใช้โมเด็มหมุนเข้าระบบอินเตอร์เน็ตโดยตรง (56K) โดยมีทั้งแบบ internal, external ก็ว่ากันไป ยุคนี้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตแถมโมเด็มเราเตอร์ (Modem Router) เป็นเครื่องมือสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ส่วนเวลาจะใช้ก็สามารถใช้สาย LAN เสียบด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ทันที ไม่ต้องสร้าง connection profile เหมือนยุคเก่าๆ อีกต่อไป

แต่ การใช้ Modem Router มีข้อจำกัดเรื่องนึงที่แลกมาด้วยกับความสะดวก เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของเรานั้นรับ IP Address มาจาก Router โดยตรงโดยที่จะแจกเป็น private address อย่างเช่น 192.168.1.5 แทนที่จะได้ IP Address จากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเหมือนการต่อกับ Modem โดยตรง ทำให้โปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับ Router นี้พบปัญหาในการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจาก Router ตัวนี้ (ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตทั่วโลกนั่นเอง) Continue reading “วิธีใช้โปรแกรม Forward Port ง่ายๆ ด้วย UPnP”