PrtScr โปรแกรมจับภาพหน้าจอสุดแนว

PrtScr เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณจับภาพหน้าจอได้แบบง่ายๆ ที่สำคัญสามารถเขียนคำอธิบายลงในหน้าจอก่อนที่จะจับภาพหน้าจอได้ด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่จะจับภาพหน้าจอเพื่ออธิบายการใช้โปรแกรมต่างๆ มากครับ การใช้งานคร่าวๆ ก็คือ Continue reading “PrtScr โปรแกรมจับภาพหน้าจอสุดแนว”