ข้อเปรียบเทียบระหว่างการใส่แรมแบบ Single, Double, Triple Channel

คอมพิวเตอร์ปัจจุบันการใส่แรมที่เราทราบๆ กันอยู่คือจะมีทั้งสิ้นสามแบบคือการใส่ RAM แบบ Single, Double, Triple Channel ที่มีลักษณะการใส่ RAM แบบ 1, 2 และ 3 แถวตามลำดับ (โดยทุกตัวจะมีขนาดเท่ากันหมด) Continue reading “ข้อเปรียบเทียบระหว่างการใส่แรมแบบ Single, Double, Triple Channel”