ข่าว บทความที่เกี่ยวข้องกับ RAM

ข้อเปรียบเทียบระหว่างการใส่แรมแบบ Single, Double, Triple Channel

by on Mar.09, 2010 , under Other

คอมพิวเตอร์ปัจจุบันการใส่แรมที่เราทราบๆ กันอยู่คือจะมีทั้งสิ้นสามแบบคือการใส่ RAM แบบ Single, Double, Triple Channel ที่มีลักษณะการใส่ RAM แบบ 1, 2 และ 3 แถวตามลำดับ (โดยทุกตัวจะมีขนาดเท่ากันหมด) (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , more...