Crossbar ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยี RRAM

วันนี้บริษัท Crossbar ซึ่งเป็นบริษัท start-up ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยี RRAM (Resistive Ram) ที่บริษัทตัวเองได้พัฒนาขึ้นมา โดยชูจุดเด่นที่สามารถรองรับความจุได้ถึงระดับ Terrabyte หรือมากกว่านั้น Continue reading “Crossbar ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยี RRAM”