ตรวจสอบพอร์ทที่เปิดอยู่ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์

canyouseeme

พอร์ท (Port) หากจะว่าไปในเรื่องศัพท์ทางคอมพิวเตอร์แล้ว พอร์ทจะมีหน้าที่ที่แตกต่างจากหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ซึ่งหมายเลขไอพีแอดเดรสนั้นจะมีหน้าที่ในการระบุปลายทางของเครื่องที่ต้องการ Continue reading “ตรวจสอบพอร์ทที่เปิดอยู่ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์”