ข่าว บทความที่เกี่ยวข้องกับ Router

ตรวจสอบพอร์ทที่เปิดอยู่ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์

by on Dec.01, 2009 , under Technology - Internet, Technology - Software

canyouseeme

พอร์ท (Port) หากจะว่าไปในเรื่องศัพท์ทางคอมพิวเตอร์แล้ว พอร์ทจะมีหน้าที่ที่แตกต่างจากหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ซึ่งหมายเลขไอพีแอดเดรสนั้นจะมีหน้าที่ในการระบุปลายทางของเครื่องที่ต้องการ (continue reading…)

Leave a Comment :, , , more...