Samsung Galaxy S4 อาจใช้จอแบบโค้งได้

เทคโนโลยีอีกตัวที่น่าสนใจมากที่คิดว่าคงมาให้ใช้กันอีกไม่นานก็คือ จอภาพ LCD ชนิดสามารถบิดและโค้งงอได้ ซึ่งมีหลายค่ายกำลังพัฒนาอยู่และออกมาเป็นรุ่นต้นแบบให้เราได้เห็นกันบ้างแล้ว ซัมซุงก็เป็นอีกค่ายนึงที่มีการแสดงรุ่นต้นแบบของจอ AMOLED แบบที่ใช้พลาสติกแทนกระจกเช่นกัน โดยมีการแสดงเทคโนโลยีนี้ในงาน 2012 Plastics ที่เมือง Birmingham โดยมีการโชว์รุ่นต้นแบบของโทรศัพท์ในรุ่น Samsung Galaxy Skin ที่ใช้จอภาพแบบนี้ด้วย Continue reading “Samsung Galaxy S4 อาจใช้จอแบบโค้งได้”