SATA Express มาตรฐานใหม่ที่กำลังจะมาถึง

เราทราบกันดีกว่า SSD (Solid State Drive) ช่วงสองสามปีมานี้มีการพัฒนาที่เรียกว่าอยู่ในระดับก้าวกระโดด ทำให้ความเร็วนั้นยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรียกว่าแทบจะชนเพดานของมาตรฐานเดิม SATA กันแล้ว (6 Gb/s) ทำให้หน่วยงานที่กำกับดูเลสเปคของ Interface ตัวนี้อย่าง SATA-IO group จำเป็นต้องออกลและร่างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับความเร็วที่เพิ่มขึ้น เป็นที่มาของมาตรฐานอย่างเป็นทางการของ SATA Express Continue reading “SATA Express มาตรฐานใหม่ที่กำลังจะมาถึง”