คีย์ลัดของ Windows 7 ที่น่าสนใจ

การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเพื่อทำงานหรือเพื่อความบันเทิงก็แล้วแต่ ตัวผมเองคิดว่าผู้คนส่วนมากมักจะใช้เมาส์ในการทำงานเป็นหลัก ส่วนคีย์บอร์ดนั้นเอาไว้เมื่อต้องการพิมพ์เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วหากเราต้องทำการงานให้สะดวกรวดเร็วนั้นการใช้คีย์บอร์ดช่วยในการทำงานนั้นดูจะเข้าท่ามากที่สุด เนื่องจากเราสามารถร่นระยะการเลื่อนเมาส์ลงไปได้มากและทำงานได้รวดเร็วอีกด้วย สำหรับวันนี้ผมจะมานำเสนอคีย์ลัดของ Windows 7 ที่น่าสนใจซึ่งหากเราสามารถนำคำสั่งเหล่านี้มาใช้ได้อย่างสะดวกแล้วจะช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นแน่นอนครับ

Continue reading “คีย์ลัดของ Windows 7 ที่น่าสนใจ”