Ubuntu Edge โทรศัพท์รันระบบปฏิบัติการ Ubuntu จาก Canonical

เราทราบกันอยู่แล้วว่า Canonical นั้นกำลังพัฒนา Ubuntu Touch ที่เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับโทรศัพท์มือถืออยู่ และผลการตอบรับจากงานต่างๆ นั้นก็เป็นไปได้ดีถึงดีมากเลยทีเดียว แต่คำถามคือ Canonical จะทำฮาร์ดแวร์ของตัวเองมารองรับบ้างรึเปล่า คำตอบอยู่ในข่าวนี้แล้วเมื่อทาง Canonical ประกาศฮาร์ดแวร์รุ่นแรกของตัวเองคือ Ubuntu Edge Continue reading “Ubuntu Edge โทรศัพท์รันระบบปฏิบัติการ Ubuntu จาก Canonical”