ลบโปรแกรมออกอย่างหมดจรดด้วย Revo Uninstaller

ปกติผมเป็นคนที่ชอบลงโปรแกรมใหม่ๆ เพื่อทดสอบอยู่เสมอๆ บางครั้งจะพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเมื่อเวลาเราไม่ถูกใจและต้องการจะลบโปรแกรมออก หากใช้ระบบ uninstaller ของตัวโปรแกรมเดิมๆ เองแล้วบางครั้งอาจจะลบออกไม่หมด Continue reading “ลบโปรแกรมออกอย่างหมดจรดด้วย Revo Uninstaller”