ข่าว บทความที่เกี่ยวข้องกับ Uninstaller

ลบโปรแกรมออกอย่างหมดจรดด้วย Revo Uninstaller

by on Jan.12, 2010 , under Technology - Software

ปกติผมเป็นคนที่ชอบลงโปรแกรมใหม่ๆ เพื่อทดสอบอยู่เสมอๆ บางครั้งจะพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเมื่อเวลาเราไม่ถูกใจและต้องการจะลบโปรแกรมออก หากใช้ระบบ uninstaller ของตัวโปรแกรมเดิมๆ เองแล้วบางครั้งอาจจะลบออกไม่หมด (continue reading…)

2 Comments :, more...