A year of Lex

วันนี้ผมอ่านในเว็บไซต์ Gizmodo มีเืพื่อนของผู้เขียนคนนึงในเว็บไซต์ชื่อ Zac Bir มีไอเดียเด็ดๆ ในการถ่ายรูปลูกชายของเขา Alexander เก็บไว้ทุกๆ วัน จนครบ 1 ปี นำมาต่อกันจนได้วิดีโอ time lapse ตัวนึงที่ดูแล้วต้องอดยิ้มไปเสียไม่ได้ครับ

Source : Gizmodo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *