Dragon Age : Origins เลื่อนการวางจำหน่าย

หลายๆ คนที่อาจจะรอเกมนี้อยู่ก็อาจจะต้องเสียใจ (นิดๆ) กันเมื่อ BioWare ตัดสินใจเลื่อนการวางจำหน่ายเกมไปเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน (เลื่อนไปหน่อยเดียว)

โดยกำหนดการใหม่ของ Dragon Age : Origins นั้นจะวางจำหน่ายในอเมริกาวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ครับสำหรับเวอร์ชั่น Xbox360 และ PC โดยของ PS3 จะจำหน่ายตามมาทีหลังภายในเดือนเดียวกัน

เลื่อนแค่นี้แฟนพันธุ์แท้ค่ายนี้รอได้อยู่แล้ว จริงไหม ?

Source : Eurogamer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *