Video preview ล่าสุดของ Windows Mobile 6.5

เป็นที่รู้กันอยู่ว่า Windows Mobile มีแผนการในการพัฒนาอินเตอร์เฟซใหม่หมดยกกระบิ โดยในเวอร์ชั่น 6.5 นี้จะรองรับการใช้งานด้วยนิ้ว ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ มากขึ้นกว่าเดิม และนี่ก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ทาง Microsoft ได้ทำการพัฒนาต่อยอดมาคือหน้าจอ Home Screen ที่ทำให้ไอคอนใหญ่ขึ้น ตัวหนังสือสวยงามกว่าเดิมและการเลื่อนหน้าจอที่ทำได้ดีขึ้น

Source : Gizmodo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *