Capcom เตรียมปล่อย Lost Planet 2 co-op demo ช่วงอาทิตย์หน้า

งานนี้ชาว Xbox 360 ได้มีโอกาสลองเล่นกันก่อนใครครับ โดยเฉพาะผู้ที่เสียค่าบริการแบบ Gold Package จะได้เล่นกันในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ ส่วนชาว Silver จะได้เล่นในอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมา (26 สิงหาคม)

โดยในเดโมตัวนี้จะมีระบบที่เด่นๆ คือระบบการเล่นแบบ co-op ซึ่งสามารถเล่นได้สี่คน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระบบใหม่เพื่อให้เราสามารถช่วยเพิ่มค่าต่างๆ ให้เพื่อนๆ ในกลุ่มเดียวกัน รวมถึงสามารถแชร์พลังงานได้อีกด้วย

สำหรับเดโมตัวนี้จะออกมาให้เล่นกันเฉพาะชาว Xbox360 เท่านั้น ส่วนชาว PS3, PC ยังไม่มีกำหนดอะไรออกมาครับ

Lost Planet 2 มีกำหนดการวางจำหน่ายช่วงปีหน้าครับ

Source : eurogamer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *