PDF Mod เครื่องมือแก้ไข PDF อีกตัวหนึ่งที่น่าใช้บน Linux

สำหรับผู้ใ้ช้ Ubuntu หลายๆ ท่านอาจจะหาซอฟท์แวร์ดีๆ สักตัวที่ใ้ช้ในการแก้ไข PDF ค่อนข้างยาก หรือไม่ก็เครื่องมือที่มีมาให้เดิมๆ อาจจะดูว่าใช้ยากไปนิดนึง

วันนี้มีโปรแกรมดีๆ ตัวนึงมานำเสนอครับ โปรแกรมตัวนี้มีชื่อว่า PDF Mod หน้าที่ของมันคือสามารถที่จะแก้ไข เพิ่ม ลบ ไฟล์ PDF ได้อย่างอิสระ ที่สำคัญเปิดให้ใช้งานฟรีด้วยครับ คลิกที่นี่

pdfmod-0.2-rotate-and-menu

Source : Lifehacker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *