BatteryCare ซอฟต์แวร์ดูข้อมูลแบตฯอีกตัวที่น่าสนใจ

BatteryCare เป็ณซอฟท์แวร์ที่ทำให้คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอร์รี่โน๊ตบุ๊คได้อย่างละเอียดมากๆ ตัวนึงเลยทีเดียว ทั้งการใช้พลังงาน จำนวน cycle ที่ถูกใช้ รวมถึงสามารถตั้งให้เปลี่ยนโปรไฟล์ตามอัตโนมัติได้อีกด้วย สำหรับใครที่ใช้โน๊ตบุ๊คแล้วยังไม่มีโปรแกรมดีๆ ลองโหลดตัวนี้ไปลองเล่นดูได้ครับ

ssbc10

BatteryCare

One Reply to “BatteryCare ซอฟต์แวร์ดูข้อมูลแบตฯอีกตัวที่น่าสนใจ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *