StarCraft II อาจรองรับการเล่นระบบแลน แต่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

จากกระแสก่อนหน้านี้ที่ StarCraft 2 นั้นจะไม่รองรับระบบการเล่นผ่าน lan ขณะนี้ได้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของข่าวนี้จากงาน Blizzcon 09 ว่าระบบการเล่นผ่าน lan อาจเป็นไปได้ แต่ต้องมีการ authentication ผ่านระบบ Battle.net เสียก่อน

“เรากำลังปรึกษากันอยู่ถึงเรื่องการนำระบบนี้มาใช้” Dustin Browder ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมออกแบบกล่าว นอกจากนี้ฟีเจอร์ที่ได้มีการกล่าวถึงว่าอาจจะมีคือสามารถที่จะอนุญาติให้ผู้เล่นที่มี latency (ping) ต่ำๆ สามารถเข้ามาร่วมแจมกับผู้เล่นในระบบ lan ได้ด้วย เหตุผลที่ทาง Blizzard ให้ไว้คือต้องการให้ผู้เล่นรวมอยู่กันในที่ๆ เดียวกันและสามารถนำสิ่งต่างๆ มาใช้งานได้เช่นระบบ archivement, friendlist เป็นต้น

นอกจากนี้ StarCraft II ยังสามารถที่จะเล่นโหมด Single Player แบบออฟไลน์ได้เช่นกัน แต่มีข้อแม้คือ user นั้นจะเป็นเพียงแค่ guest คนนึงเท่านั้น ซึ่งระบบแบบนี้เคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งในเกม Diablo II โหมดออนไลน์ ที่อนุญาตให้ผู้เล่นที่เล่นออนไลน์นั้นต้องเล่นผ่านตัวละครที่เล่นออนไลน์เท่านั้นเมื่อเชื่อมต่อกับ Battle.net

Source : Gamasutra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *