ยอดขายเครื่องเกมในญี่ปุ่นประจำวันที่ 10-16 สิงหาคม 2552

– DSi: 87,936 17,870 (25.50%)
– Wii: 47,732 592 (1.26%)
– PSP: 39,882 5,989 (17.67%)
– Xbox 360: 9,162 3,726 (68.54%)
– DS Lite: 7,921 778 (8.94%)
– PS3: 5,944 118 (2.03%)
– PS2: 4,907 306 (6.65%)

Source : Joystiq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *