Hans Zimmer เป็นหนึ่งในผู้แต่ง score ของ Modern Warfare 2

Hans Zimmer เป็นนักแต่งเพลงคนนึงที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางในวงการฮอลลีวูด โดยได้ฝากผลงานไว้มากมายทั้งการแต่งเพลงให้กับภาพยนตร์ดังๆ เช่น The Rock, Gladiators, The Lion King, The Dark Knight และในอีกหลายๆ เรื่อง

Hans Zimmer นักแต่งเพลงชื่อดังในวงการฮอลลีวูด
Hans Zimmer นักแต่งเพลงชื่อดังในวงการฮอลลีวูด

ซึ่งตอนนี้มีข้อมูลออกมาจากทาง Agency ของ Hans Zimmer เองในเอกสารฉบับนี้ ว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้แต่ง score ให้กับ Modern Warfare 2 ด้วยเช่นกัน หลังจากก่อนหน้านี้มีการแ่ต่งเพลงให้กับวิดีโอเกมบ้างแล้วคือเกม The Simpsons งานนี้ Modern Warfare 2 ไม่ดังพลุแตกกว่าภาคก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เชื่อถือได้พอสมควรเนื่องจากออกมาจากทาง Agency ของ Zimmer เอง แต่ก็ต้องรอทีมงานเองมาคอนเฟิร์มอีกครั้งนึง

Source : Joystiq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *