Bioshock 2 ประกาศวันวางจำหน่าย

Bioshock 2 เกมสุดหลอนที่หลายคนรอคอยที่จะได้กลับลงสู่ Rapture City อีกครั้ง ได้ประกาศวันวางจำหน่ายออกมาแล้วคือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จากก่อนหน้านี้ที่ประกาศว่าจะวางจำหน่ายในวันที่ 1 พฤศจิกายนปีนี้ โดยเหตุผลในการเลื่อนการวางจำหน่ายในครั้งนี้เป็นเพราะว่าทาง Take Two ต้องการนำเกมนี้ให้ไปอยู่ในปีงบประมาณปี 2010 ซึ่งจริงๆ เกมนี้ตอนแรกก็อยู่ในปีงบประมาณแล้วละ (ปีงบประมาณ 2010 เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน) แต่นักวิเคราะห์ส่วนนึงได้คาดการว่าทาง Take Two พยายามที่จะหลบในช่วง holiday นี้ที่มีเกมออกมาอย่างหนาแน่น และให้เกมนี้ไปชูโรงในช่วงต้นปีหน้าน่าจะดีกว่า

Source : Gamasutra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *