Borderlands เวอร์ชั่นพีซี เลื่อนการวางจำหน่าย

อย่าเพิ่งตกใจไป เพราะเลื่อนไปแค่ 1 อาทิตย์ จากกำหนดการเดิมคือวันที่ 20 ตุลาคม เลื่อนไปอีกแค่หนึ่งอาทิตย์เป็นวันที่ 26 ตุลาคม (เวอร์ชั่นอเมริกา) ส่วน international version จะวางจำหน่ายในวันที่ 30 ตุลาคมครับ เหตุผลที่ทาง Gearbox ให้มาคือต้องการการ optimization เพิ่มเติม (อาทิตย์เดียวเนี่ยนะ) ส่วนเวอร์ชั่นอีกสองเครื่อง Xbox360 และ PS3 กำหนดการยังคงเดิมครับ

Borderlands

Source VE3d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *