ยอดขายเครื่องเกมในประเทศญี่ปุ่นประจำวันที่ 14-20 กันยายน 2552

20090925202939
กราฟแสดงยอดขายเครื่องเกมในประเทศญี่ปุ่นประจำวันที่ 14-20 กันยายน 2552

Source : Media-Create

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *